De regeling Sociale Urgentie van Woonburo Almelo wijzigt per 1 januari 2017. Wij zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Wie kan een sociale urgentie aanvragen

• Uw huishouden bestaat uit drie of meer personen (in een gezinssituatie).
• U bent alleenstaande ouder en uw kind(eren) zijn jonger dan 18 jaar.
• U bent mantelzorger voor iemand met een zorgindicatie in Almelo en deze mantelzorg is erkend door de gemeente Almelo..

De Urgentiecommissie

De Urgentiecommissie bestaat uit deskundige medewerkers van Beter Wonen en STJA, die de urgentieaanvraag gezamenlijk in behandeling nemen.

Waarom deze wijziging

De corporaties Beter Wonen en STJA hebben onderzoek laten doen naar de sociale urgentieregeling. Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat een- en tweepersoonshuishoudens ook als reguliere woningzoekende snel huisvesting kunnen vinden. Dat heeft de corporaties doen besluiten om de urgentiemogelijkheden met ingang van 1 januari 2017 te beperken. Daarnaast is het aantal toegewezen urgenties de laatste jaren afgenomen. Dat heeft de corporaties doen besluiten om de externe Urgentiecommissie op te heffen en een interne Urgentiecommissie in het leven te roepen. Daarmee worden kosten bespaard.

Meer informatie

Lees hier alles over de sociale urgentie en hoe u deze kunt aanvragen.

Aan het aanvragen van een medische urgentie is niets gewijzigd. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente Almelo. Lees hier verder

19-12-2016
Terug naar overzicht

Maatregelen coronavirus

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben de corporaties ook maatregelen genomen. Wij blijven woningen aanbieden. De fysieke/persoonlijke contacten bij bezichtigingen en opnames beperken wij tot een minimum.

De medewerkers doen hun werk vooral vanuit huis en onze kantoren zijn gesloten voor bezoekers. Dit kan tot een langere wachttijd bij het bellen en een langere reactietijd bij mailcontact leiden.

Wij doen ons best om iedereen zo snel en goed mogelijk te helpen.

Sluit melding