De resultaten van Woonburo Almelo over de periode januari 2016 tot en met juni 2016 zijn vastgelegd in een Factsheet. De algemene conclusie is dat het woonruimteverdeelsysteem naar behoren functioneert. Er zijn geen doelgroepen die buiten de boot vallen. Ook zorgt het gedigitaliseerde proces niet voor een verhoogde drempel voor bijvoorbeeld ouderen om te kunnen reageren. Er wordt wel gebruik gemaakt van de ondersteuning die beide corporaties bieden. De wijze waarop woningzoekenden met het systeem omgaan verschilt. Ouderen (vanaf 65 jaar) lijken selectiever te reageren op woonruimte dan jongere woningzoekenden. 

Factsheet Woonburo Almelo

01-01-2016
Terug naar overzicht