Vanaf 3 februari is het voor een woningzoekende een stuk eenvoudiger om een woning te vinden. De Almelose woningcorporaties Beter Wonen en St. Joseph (STJA), bieden vanaf die dag namelijk hun beschikbare woningen, huur én koop, aan op de nieuwe website van Woonburo Almelo.

Woonburo Almelo gaat digitaal

Op deze nieuwe website staat het complete woningaanbod van de twee Almelose corporaties, samen goed voor 12.000 huurwoningen. Ook koopwoningen, garages en parkeerplaatsen worden voortaan via de nieuwe website aangeboden. Peter van der Hout, directeur-bestuurder van Beter Wonen, licht toe: “Met dit nieuwe systeem willen we ons vrijgekomen aanbod in Almelo sneller, makkelijker en transparanter aanbieden aan woningzoekenden. Tot nu toe konden woningzoekenden zich inschrijven bij Woonburo Almelo, en wachtten zij af tot een geschikte woning vrij kwam bij één van de corporaties. Vanaf februari kan de klant zelf een woning, garage, of parkeerplaats zoeken op onze nieuwe website.” Jan Kamst, directeur-bestuurder van STJA, vult aan: “Het is heel klantvriendelijk om het complete beschikbare aanbod zo te tonen. De klant ziet welke woningen voor hem of haar interessant zijn en hoeft dus niet meer af te wachten. De klant kan zelf actief zoeken en reageren.”

Het wordt de klant gemakkelijk gemaakt

Met de nieuwe website willen de corporaties een grote stap voorwaarts maken met hun dienstverlening aan woningzoekenden. Van der Hout: “De website werkt heel eenvoudig. Op de startpagina staat altijd het actuele aanbod, dat we dagelijks om 19.00 uur verversen. Met grote, duidelijke knoppen wordt de bezoeker automatisch naar de juiste pagina’s geleid. Ook kan een ingeschreven woningzoekende een eigen zoekprofiel aanmaken, zodat de woningen die daaraan voldoen altijd bovenaan bij het aanbod komen te staan. Ook kan de woningzoekende aangeven dat hij bericht wil ontvangen als er een woning van zijn voorkeur leegkomt. Daarmee willen we het systeem zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk maken, ook voor mensen die nog wat minder bekend zijn met de digitale wereld. De website is ook eenvoudig via een tablet of smartphone te bereiken.”

Voordelen voor de corporaties

Een jaar lang werkten Beter Wonen en STJA samen aan dit project. De nieuwe methode levert hen efficiëncyvoordelen en kostenbesparingen op. Kamst: “Inschrijven ging tot nu toe nog op papier, dat we vervolgens zelf moesten verwerken in ons systeem. Dat is niet meer van deze tijd.” Daarnaast levert het nieuwe systeem een schat aan informatie op over de lokale woningmarkt en de woonwensen in Almelo. “Daarmee kunnen we in de nabije toekomst beter inspelen op veranderingen in de markt.“

Alles online regelen

Op deze website kunnen woningzoekenden zich inschrijven of inloggen en zelf reageren op woningen. Via het portaal Mijn Woonburo kan de klant de eigen inschrijving beheren en een zoekprofiel aanmaken. Ook biedt de website inzicht over posities in de wachtlijst bij woningen. Kamst: “Door ook informatie te geven over hoe woningen worden toegewezen, bieden we transparantie aan de klant. Wachttijden en enkele voorrangsregels voor bepaalde woningen maken dat een klant hoog of laag op de lijst komt te staan. Dat ziet de klant zelf ook.”

Huidige inschrijvingen blijven actief

Alle 4600 woningzoekenden die al bij Woonburo Almelo staan ingeschreven, ontvangen deze week een brief over de nieuwe website, waarmee zij hun inschrijving kunnen activeren. Zij behouden hun opgebouwde inschrijftijd. Nieuwe woningzoekenden kunnen zich na de start op 3 februari inschrijven op www.woonburoalmelo.nl. De kosten voor het inschrijving voor een huurwoning zijn € 25,-. Inschrijven voor een koopwoning, garage, of parkeerplaats is gratis.

01-01-2015
Terug naar overzicht