Het is belangrijk dat u het goede inkomen invult bij uw inschrijving. Het inkomen hebben wij nodig om woningen toe te wijzen. Het gaat dan om uw huishoudinkomen. Dit is het inkomen van de woningzoekenden (bijvoorbeeld u en uw partner) samen. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Het inkomen van andere personen die meeverhuizen telt wel mee. Bekijk in deze tabel wat de huurprijzen zijn van woningen die u kunt huren met uw huishoudinkomen.

Inkomensverklaring
Als wij uw inkomen berekenen, gaan wij uit van het inkomen op de inkomensverklaring van de Belastingdienst (Verklaring Geregistreerd Inkomen, eerder IBRI of IB60). Hierbij levert u uw inkomensverklaring van 2019 of 2020 bij ons aan. Deze inkomensverklaring rekenen we om naar het inkomen voor 2021. Dit doen wij als volgt:

         Het inkomen op de inkomensverklaring van 2020 keer 1,0248, of;
         Het inkomen op de inkomensverklaring van 2019 keer 1,0523.

Twijfelt u welk inkomen u moet invullen? Of is uw huidige inkomen hoger of lager dan in 2019 of 2020? Neem dan gerust contact met ons op. Om u snel te helpen, vragen wij u om uw inkomensgegevens vooraf te uploaden in Mijn Woonburo.

18-02-2021
Terug naar overzicht