Uw gegevens
Wie wilt u bijschrijven? (deze persoon moet al een inschrijving op woonburo hebben)
De inschrijftijd van degene die het langst staat ingeschreven, wordt de gezamenlijke inschrijftijd na samenvoeging. Wanneer de inschrijving weer gesplitst wordt, krijgt ieder de eigen oorspronkelijke inschrijftijd weer terug.