Als u een woning wilt huren heeft u altijd een Inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig, het zogenaamde IBRI formulier. Zonder deze verklaring is het niet mogelijk om een woning van een van de aangesloten corporaties te huren. Zorgt u er dus voor dat u de verklaring heeft. De verklaring mag maximaal één jaar oud zijn.

Deze Inkomensverklaring (IBRI D, E, F of V) kunt u opvragen via de Belastingdienst: 0800 - 0543, door het intoetsen van uw BSN nummer. U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Is uw huidige inkomen anders dan op de inkomensverklaring van de Belastingdienst?  

Wij wijzen toe op basis van de inkomensverklaring van 2017 of 2018. Is uw inkomen lager dan op de inkomensverklaring vermeld staat en u kunt dit aantonen door loonstrookjes of uitkeringsgegevens, dan gaan we uit van het werkelijk lagere inkomen. Is uw inkomen hoger dan op de inkomensverklaring vermeld staat, dan mag u reageren op een duurdere huurwoning. Bij het toewijzen van een woning, beoordelen we uw actuele huishoudinkomen. Dit kunt u aantonen door het inleveren van drie recente loonstroken of uitkeringsspecificaties.

Maatregelen coronavirus

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben de corporaties ook maatregelen genomen. Wij blijven woningen aanbieden. De fysieke/persoonlijke contacten bij bezichtigingen en opnames beperken wij tot een minimum.

De medewerkers doen hun werk vooral vanuit huis en onze kantoren zijn gesloten voor bezoekers. Dit kan tot een langere wachttijd bij het bellen en een langere reactietijd bij mailcontact leiden.

Wij doen ons best om iedereen zo snel en goed mogelijk te helpen.

Sluit melding