Als u een woning wilt huren heeft u altijd een inkomensverklaring (Verklaring Geregistreerd Inkomen) van de Belastingdienst nodig. Zonder deze verklaring is het niet mogelijk om een woning van een van de aangesloten corporaties te huren. Zorgt u er dus voor dat u de verklaring heeft. De verklaring mag maximaal één jaar oud zijn.

U kunt een inkomensverklaring (Verklaring Geregistreerd Inkomen) downloaden op de website van de Belastingdienst.

Is uw huidige inkomen anders dan op de Verklaring Geregistreerd Inkomen van de Belastingdienst?  

Wij wijzen toe op basis van de inkomensverklaring van 2019 of 2020. Is uw inkomen lager dan op de inkomensverklaring vermeld staat en u kunt dit aantonen door loonstrookjes of uitkeringsgegevens, dan gaan we uit van het werkelijk lagere inkomen. Is uw inkomen hoger dan op de inkomensverklaring vermeld staat, dan mag u reageren op een duurdere huurwoning. Bij het toewijzen van een woning, beoordelen we uw actuele huishoudinkomen. Dit kunt u aantonen door het inleveren van drie recente loonstroken of uitkeringsspecificaties.