Als u samen ingeschreven staat, kunt u deze inschrijving laten splitsen in twee inschrijvingen. Dit kan op verzoek van één van beide of van beide aanvragers. Bij het splitsen van een inschrijving maken we een nieuwe inschrijving aan.

Heeft u zich in verleden gelijktijdig laten inschrijven? Dan houdt u elk de oorspronkelijke inschrijftijd.

Stond één van u al eerder ingeschreven? Dan houdt degene die als hoofdaanvrager ingeschreven staat het account met inlognaam wachtwoord en zijn of haar inschrijftijd. De medewoningzoekende krijgt een nieuw account en houdt de inschrijftijd vanaf het moment dat hij/zij zich heeft bijgeschreven. Hiervoor betaalt u eenmalig € 25,-. Vervolgens ontvangt u een nieuw inschrijfnummer met daarbij een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord.

Splitsen van een inschrijving kunt u doen met het formulier Verzoek tot splitsen. Dit formulier vindt u bij Mijn Woonburo, Mijn gegevens.

U kunt ook contact opnemen met een van de deelnemende corporaties.