Natuurlijk wilt u graag een woning die voor u betaalbaar is en blijft. Om te voorkomen dat u in een te dure woning terecht komt en daardoor in betalingsproblemen kunt raken, bieden wij u een woning aan met een huurprijs die past bij uw huishoudinkomen. Deze regeling 'passend toewijzen' komt voort uit de Nieuwe Woningwet

Uw (gezamenlijke) jaarinkomen geldt als uitgangspunt. Voor de berekening hiervan, hanteert de corporatie de gegevens van uw IBRI-formulier. In onderstaande tabellen ziet u wat passend is.

Passend toewijzen (prijspeil 2020)

Type huishouden Jaarinkomen Contracthuurprijs bij toewijzing  
        < < € 619,01 < € 663,40 < € 737,14
Eénpersoons < AOW-grens  € 23.225      
Tweepersoons < AOW-grens  € 31.550      
Drie- en meerpersoons < AOW-grens  € 31.550      
Eénpersoons > AOW-grens  € 23.175      
Tweepersoons > AOW-grens  € 31.475      
Drie- en meerpersoons > AOW-grens  € 31.475      

 

      passend               niet passend

 

Maximaal jaarinkomen (toetsingsinkomen van uw huishouden) lager dan € 39.055
U komt in aanmerking voor een sociale huurwoning (huur tot € 737,14). In de meeste gevallen komt u dan ook in aanmerking voor huurtoeslag.

Jaarinkomen tussen de € 39.055 en € 50.000
U komt in een aantal gevallen in aanmerking voor een sociale huurwoning (huur tot € 737,14).

Jaarinkomen hoger dan € 50.000
U komt alleen in aanmerking voor een woning in de vrije sector. Dit zijn woningen zonder mogelijkheid op huurtoeslag. Wanneer u toch reageert op een sociale huurwoning, dan komt u hiervoor niet in aanmerking!

Is uw huidige inkomen anders dan op de inkomensverklaring van de Belastingdienst?  
Wij wijzen toe op basis van de inkomensverklaring van 2018 of 2019. Is uw inkomen lager dan op de inkomensverklaring vermeld staat en u kunt dit aantonen door loonstrookjes of uitkeringsgegevens, dan gaan we uit van het werkelijk lagere inkomen. Is uw inkomen hoger dan op de inkomensverklaring vermeld staat, dan mag u reageren op een duurdere huurwoning. Bij het toewijzen van een woning, beoordelen we uw actuele huishoudinkomen. Dit kunt u aantonen door het inleveren van drie recente loonstroken of uitkeringsspecificaties.

Vaste lasten

Naast de huur moet u ook rekening houden met uw  persoonlijke situatie (heeft u kinderen, heeft u schulden, verwacht u op korte termijn een wijziging in uw financiële situatie?) en de energielasten van een woning. In de detailpagina van een gepubliceerde woning ziet u wat het energielabel is.