Dagelijks om 19 uur publiceren beide woningcorporaties het beschikbare aanbod van huurwoningen op deze website. De gepubliceerde woningen blijven vier dagen op de website staan. Toewijzing van de woningen vindt plaats op verschillende manieren.

Op basis van inschrijfduur
Alle sociale huurwoningen worden verdeeld op basis van inschrijftijd. Heeft u van alle mensen die reageren op een woning de langste inschrijfduur? Dan krijgt u als eerste een uitnodiging voor een gesprek bij de corporatie of voor een groepsbezichtiging.

Voorrang
Het komt voor dat een woningzoekende met een kortere inschrijfduur voorrang heeft vanwege een speciale reden. Daarvoor zijn voorrangscriteria opgesteld:

  • inkomen
  • leeftijd
  • huishoudgrootte
  • urgentie
  • herstructureringsurgentie

Op de detailpagina van de huurwoning staan deze criteria vermeld met icoontjes, als ze van toepassing zijn. De definitieve toewijzing van de woning volgt na het gesprek met de corporatie.

Bemiddeling
Een klein deel van de huurwoningen wordt niet aangeboden via Woonburo Almelo. De corporaties kunnen deze direct aan woningzoekenden toewijzen. Vaak gaat het hierbij om afspraken die de corporaties hebben gemaakt met zorgpartijen.

Direct te huur
Er worden ook huurwoningen direct te huur aangeboden. Dat staat dan vermeld bij de woning. Reageert u als eerste op zo'n huurwoning en voldoet u aan de gestelde voorwaarden, dan bent u automatisch eerste kandidaat. U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek bij de corporatie.

Nieuwbouw
Heeft u belangstelling voor een nieuwbouwproject van één van de aangesloten corporaties? Ook deze worden via deze website aangeboden. Enkele maanden voordat deze huurwoningen klaar zijn, kunt u hier al op reageren. Hierbij gelden dezelfde regels als de andere huurwoningen: de woningzoekende met de langste inschrijfduur krijgt een uitnodiging van de betreffende corporatie. Ook hier kan het zijn dat er voorrangsregels gelden.

Koopwoningen
Naast huurwoningen bieden beide corporaties woningen te koop aan. Deze woningen vindt u ook op deze site. Voor deze woningen hoeft u niet ingeschreven te staan bij Woonburo Almelo. Als u op een koopwoning reageert, dan neemt de verkopend makelaar contact met u op.

Vrije sector huurwoningen
Huurwoningen met een huur vanaf € 752,34 vallen onder de ‘vrije sector’ huurwoningen. Voor deze woningen komen alleen mensen met een inkomen vanaf € 40.024,- in aanmerking. Voor deze woningen kunt u géén huurtoeslag aanvragen.

Overige objecten: garages, parkeerplaatsen en bergruimten
Ook voor een garage, parkeerplaats of bergruimte geldt de reactie met de langste inschrijfduur. Ook kan een overig object aangeboden worden via direct te huur. Reageert u hier als eerste op, dan krijgt u deze toegewezen. Bij enkele woongebouwen krijgen de bewoners uit het woongebouw voorrang. Dit staat dan altijd bij de advertentietekst vermeld.

Overzicht verhuurde woningen
Alle huurwoningen die op deze website worden geadverteerd, worden op basis van bovengenoemde criteria toegewezen aan een van de woningzoekenden die op de woning hebben gereageerd. Hoe die woningen zijn toegewezen verantwoorden wij in een

Overzicht verhuurde woningen