Als u bent ingelogd, kunt u op de detailpagina van een huurwoning zien hoeveel kans u maakt op de huurwoning. Dat wordt aangegeven met sterren. Hoe meer sterren, hoe groter de kans is dat u hoog eindigt op de kandidatenlijst.

Uw slagingskans hangt af van uw inschrijftijd en eventueel de geldende voorrangscriteria die voor de huurwoning van toepassing zijn.

Wachttijd
Wij proberen bij elke huurwoning zo goed mogelijk de gemiddelde wachttijd weer te geven. Omdat we werken met een nieuwe methode is dit helaas nog niet voor elke huurwoning mogelijk. Bij de Algemene verantwoording ziet u hoe lang andere woningzoekenden ingeschreven hebben gestaan voordat zij een huurwoning aangeboden kregen. Op basis hiervan kunt u een inschatting maken bij vergelijkbare woningen. Soms kunnen wachttijden erg verschillen, ook voor hetzelfde type huurwoning. Dat heeft onder andere te maken met de hoeveelheid huuropzeggingen en dus vrijgekomen woningen.

Uw voorlopige positie
Bij Mijn reacties ziet u bij de lopende reacties wat uw voorlopige positie is. Deze kan gedurende de looptijd van de advertentie nog veranderen. Ook vindt u bij Mijn reacties aan wie de huurwoningen waar u zelf op heeft gereageerd uiteindelijk zijn toegewezen.