• We noemen eerst de situaties waarbij vooraf al vaststaat dat u geen sociale urgentie kunt krijgen. Een aanvraag doen, heeft in deze gevallen geen zin. Dat is als u:
• in scheiding ligt of uw relatie verbroken is;
• kleiner/groter of goedkoper wilt wonen;
• heimwee heeft naar uw ‘oude’ buurt;
• problemen heeft met uw verhuurder, huisbaas en/of de buren;
• uw woning heeft verkocht voordat u vervangende woonruimte heeft gevonden;
• gezinshereniging wenst of er sprake is van gezinsuitbreiding;
• een slechte relatie heeft met uw ouders of anderen bij wie u inwonend bent;
• niet over een positieve verhuurdersverklaring beschikt.

Wanneer kunt u wel een sociale urgentie aanvragen

Wilt u een sociale urgentie aanvragen dan moet u voldoen aan enkele praktische voorwaarden en enkele richtlijnen zodat wij kunnen bepalen of in uw situatie sprake is van een noodsituatie. De voorwaarden en richtlijnen waaraan u volledig moet voldoen, staan hieronder beschreven.

Dit is uw woonsituatie
(u voldoet aan één van de drie situaties)

• Uw huishouden bestaat uit drie of meer personen (in een gezinssituatie).
• U bent alleenstaande ouder en uw kinderen zijn jonger dan 18 jaar.
• U bent mantelzorger voor iemand met een zorgindicatie in Almelo en deze mantelzorg is erkend door de gemeente Almelo.

Dit zijn de praktische voorwaarden
(u voldoet aan alle voorwaarden)

• U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
• U bent 18 jaar of ouder.
• U woont minimaal 1 jaar in de gemeente Almelo.
• U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonburo Almelo.
• U heeft een positieve verhuurdersverklaring van de huidige woningeigenaar (als u op dit moment een woning huurt).
• U heeft geen openstaande schuld bij een van de Almelose woningcorporaties.
• Uw verzamelinkomen en uw eventuele vermogen zijn onvoldoende om zelf een huur- of koopwoning te betrekken op de particuliere markt.
• Uw verzamelinkomen ligt onder € 40.024,- (prijspeil 2021).

De richtlijnen van een noodsituatie
(u voldoet aan alle richtlijnen)

• De noodsituatie is ontstaan buiten uw schuld, waardoor uw situatie zeer dringend en/of dreigend is, denk aan (huiselijk) geweld.
• Het verhuizen naar een (andere) zelfstandige sociale huurwoning in Almelo is daadwerkelijk de oplossing voor de huidige noodsituatie.
• De noodsituatie is zo ernstig dat het onverantwoord is deze langer dan vier maanden te laten voortbestaan.
• U kunt aantonen dat het probleem in Almelo is ontstaan.
• U heeft geen mogelijkheid om onzelfstandige woonruimte (een kamer) te gaan bewonen.
• U heeft zelf al moeite gedaan om woonruimte te vinden.
• In het geval u een koopwoning heeft, kunt u aantonen dat er sprake is van gedwongen verkoop die op korte termijn plaatsvindt (akte passeert op korte termijn, er is een veiling aangevraagd, u heeft geen hypothecaire verplichting meer).

Uw aanvraag insturen

U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonburo Almelo en u voldoet aan alle praktische voorwaarden en richtlijnen voor een noodsituatie? Dan handelt u als volgt.

• Download het Aanvraagformulier Sociale Urgentie
• Vul het formulier volledig in en zet uw handtekening.
• Maak kopieën van alle gevraagde bewijsstukken.
• E-mail het aanvraagformulier en de bewijsstukken naar info@woonburoalmelo.nl;
  of stuur alle informatie per post naar:
  Woonburo Almelo 
  Postbus 738
  7600 AS Almelo

Wat gebeurt er daarna?

Nadat wij uw urgentieaanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij deze op volledigheid en ontvankelijkheid. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen door de Urgentiecommissie. De kosten hiervoor zijn € 65,-. U ontvangt altijd een reactie op uw aanvraag. Wordt uw aanvraag in behandeling genomen, dan informeren wij u ook hoe u de kosten kunt voldoen. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, sturen wij uw urgentieaanvraag door naar de Urgentiecommissie.

De Urgentiecommissie beslist

Per 1 januari 2017 bestaat de Urgentiecommissie uit deskundige medewerkers van de corporaties Beter Wonen en Sint Joseph. De medewerkers nemen uw aanvraag gezamenlijk in behandeling. Binnen vier weken nadat de Urgentiecommissie uw aanvraag heeft ontvangen, beslist zij of u in aanmerking komt voor een sociale urgentie. U krijgt hiervan bericht per post of per e-mail. Ook als u geen urgentie wordt toegewezen.

Als uw aanvraag is toegekend

Heeft u een urgentieverklaring ontvangen, dan krijgt u voor een periode van zes maanden voorrang op andere woningzoekenden. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een woning op www.woonburoalmelo.nl. U kunt reageren op huurwoningen met een urgentielabel. U mag twee keer een aangeboden woning weigeren. Als u voor een derde keer een woning weigert, vervalt de urgentie en valt u terug op uw inschrijftijd.

Als uw aanvraag is afgewezen

Als uw aanvraag voor een sociale urgentie wordt afgewezen door de Urgentiecommissie en u bent het hiermee niet eens, dan kunt u bezwaar maken. Dat doet u door een brief of e-mail te sturen waarin u aangeeft om welke reden(en) u bezwaar maakt tegen de afwijzing. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer.

Uw e-mail stuurt u naar:
info@woonburoalmelo.nl

Uw brief stuurt u naar:  
  Woonburo Almelo 
  Postbus 738
  7600 AS Almelo

Uw bezwaar wordt in behandeling genomen via de Klachtenprocedure van Beter Wonen en Sint Joseph. Binnen zes weken nadat u bezwaar heeft gemaakt, ontvangt u een reactie.