Het kan zijn dat u niet kunt reageren op een huurwoning, terwijl u wel bent ingelogd. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u niet kunt reageren.

Uw inschrijving klopt niet
Wellicht is er iets mis met uw inschrijving. Kijkt u in uw inschrijving of u alle vragen correct heeft ingevuld en of uw (gezamenlijk) inkomen klopt.

Uw inkomen past niet bij de huurprijs van de woning
Het kan zijn dat u wilt reageren op een woning met een huurprijs die niet past bij uw inkomen. Woonburo Almelo wijst passend toe. Daardoor krijgt u een woning waarvan de huur aansluit bij uw inkomen. Hiermee wordt voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen of andersom.

U heeft drie keer een aangeboden woning geweigerd
U mag een aangeboden woning weigeren. Na drie weigeringen wordt uw account geblokkeerd en kunt u nier meer reageren op het aanbod. In dit geval kunt u contact opnemen met een van de corporaties voor een toelichting. Weigeringen op overige objecten tellen hier niet in mee. 

U staat op de signaleringslijst
Woonburo Almelo heeft regels opgesteld over hoe om te gaan met woningzoekenden die in het verleden als huurder overlast of schade hebben veroorzaakt. Deze woningzoekenden komen niet zomaar in aanmerking voor een nieuwe huurwoning. Zij zijn op een signaleringslijst geplaatst. Woningzoekenden die op deze lijst geplaatst zijn, kunnen zich wel inschrijven, maar kunnen niet reageren op het woningaanbod.

Neem contact op
Is géén van deze drie redenen op u van toepassing? Neemt u dan contact op met één van de aan Woonburo Almelo verbonden woningcorporaties.