Woningen worden verdeeld op basis van inschrijftijd. Voor sommige huurwoningen gelden voorrangsregels. In dat geval heeft iemand met een kortere inschrijfduur voorrang.

Voorrrangscriteria
Wanneer u niet voldoet aan de voorrangsregels, kunt u wel reageren, maar maakt u minder kans op de huurwoning. Woningzoekenden die aan de voorrangsregels voldoen, gaan vóór woningzoekenden die daar niet aan voldoen met een langere inschrijfduur. De voorrangscriteria zijn de volgende:

inkomen     Inkomen - voorrang op inkomen passend bij de huurprijs
jonger dan 23     Leeftijd - voorrang voor kandidaten jonger dan 23
65 +     Leeftijd - voorrang voor kandidaten ouder dan 65
gezinsgrootte

    Huishoudgrootte - voorrang voor bepaald aantal personen

urgentie     Urgentie - voorrang voor kandidaten met een medische of sociale 
    urgentie (verstrekt door de gemeente of Urgentiecommissie)
urgentie     Herstructurering - voorrang voor een huurder met een
    herstructureringsurgentie die woont in een
    te slopen huurwoning van Sint Joseph of Beter Wonen


Als voor een bepaalde huurwoning een voorrang geldt, dan is dat op de detailpagina van de woning aangegeven met het icoontje.

Voorrang op basis van inkomen
Voor huurwoningen kan voorrang gegeven worden op inkomens die passend zijn bij de huurprijs. De overheid heeft berekend wat een huishouden zelf zou moeten kunnen betalen aan huur. Op basis daarvan zijn aftoppingsgrenzen door de overheid vastgesteld, die ook worden gebruikt door de Belastingdienst bij het toekennen van huurtoeslag. Woonburo Almelo hanteert deze grenzen bij de voorrangregels.

Urgentie
Ook voor woningzoekenden met een urgentie geldt dat, wanneer zij reageren op een huurwoning maar niet voldoen aan de overige voorrangsregels, ze lager op de kandidatenlijst eindigen dan woningzoekenden zonder urgentie die wèl aan de voorrangsregels voldoen.

Wat als er meerdere voorrangsregels van toepassing zijn?
Inkomen is het belangrijkste voorrangscriterium, daarna leeftijd, daarna huishoudgrootte en daarna urgentie. Een urgent woningzoekende moet dus ook passend reageren.

Rekenvoorbeeld
Een huurwoning staat geadverteerd met de volgende voorrangsregels:

inkomen Inkomen
65 +

Voorrang voor 65+

urgentie Sociale urgentie


Dan ziet de kandidatenlijst er als volgt uit:

Kandidaat 1     passend inkomen    70 jaar      4 jaar inschrijftijd
Kandidaat 2     passend inkomen    68 jaar   2 jaar inschrijftijd
Kandidaat 3     passend inkomen    50 jaar   2 jaar inschrijftijd
Kandidaat 4     geen passend inkomen    67 jaar   3 jaar inschrijftijd
Kandidaat 5     geen passend inkomen    60 jaar   urgentie
Kandidaat 6     geen passend inkomen    64 jaar   4 jaar inschrijftijd
Kandidaat 7     geen passend inkomen    62 jaar   2 jaar inschrijftijd


Toewijzing na gesprek
De definitieve toewijzing van de huurwoning volgt altijd na het gesprek met de corporatie.