Heeft u of uw partner zorg of verpleging nodig, dan is het misschien wenselijk om dicht bij een zorgaanbieder te wonen. Zo is altijd een verzorgende in de buurt en dat geeft een veilig gevoel.

Beter Wonen

Beter Wonen verhuurt in de volgende gebouwen huurwoningen met een zorgpartij in het gebouw. Huurders beslissen zelf of ze gebruik willen maken van deze zorg:

  • Castelloflat, in de wijk Hofkamp
  • Groot Bokhove, in de wijk Schelfhorst
  • Parkstede, in de wijk Schelfhorst
  • Parkstede plus, in de wijk Schelfhorst
  • De Koppeling, in de wijk De Riet

Sint Joseph

Sint Joseph verhuurt in de volgende gebouwen huurwoningen met een zorgpartij in of nabij het gebouw. Huurders beslissen zelf of ze hier gebruik van willen maken.

  • De Greven, in de wijk Noorderkwartier
  • Buurstede, in de wijk Noorderkwartier
  • Titus Brandsmahof, in  de wijk Ossenkoppelerhoek
  • Franciscanessenhof, in de wijk Hofkamp
  • Klokkenbelt, in de wijk Noorderkwartier

Sint Joseph heeft zorgwoningen in Buurstede in de wijk Noorderkwartier en in de Titus Brandsmahof in de wijk Ossenkoppelerhoek. De huurwoningen van Buurstede grenzen aan verpleeghuis Eugeria. De woningen worden toegewezen aan woningzoekenden met een medische urgentie en zonder een zorgindicatie.

De Titus Brandsmahof biedt onderdak aan senioren met en zonder zorgbehoefte. De 37 zelfstandige appartementen in het woongebouw biedt Sint Joseph aan. Er zijn 31 verzorghuisplaatsen, 36 verpleeghuisplaatsen. De plaatsen voor verzorging en verpleging worden op indicatie toegewezen door Carintreggeland. Carint biedt tevens mogelijkheden voor dagverzorging van dementerenden en voor mensen met een lichamelijke beperking.